top of page

VÅR MILJÖPOLICY

Fluga på växt
miljömärkta produkter

Du som kund ska känna dig trygg med att vår lokalvård är miljöoptimerad. Vi på Garanti-Städ tar hänsyn till miljön och jobbar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete i syfte att minimera negativ miljöpåverkan. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Bedriva verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter på miljöområdet

  • Använda arbetsmetoder som ger en så liten påverkan på miljön som möjligt

  • Tillhandahålla produkter som ger en så liten påverkan på miljön som möjligt

  • Vara restriktiva i vår användning av kemikalier

  • Ta ansvar för avfall, till exempel genom källsortering

  • Minimera onödiga transporter, exempelvis genom samåkning, planering

  • Utbilda och engagera all personal i linje med vårt miljöarbete

  • Informera våra kunder om att tänka mer miljömedvetet

  • Arbeta förebyggande och systematiskt sträva efter ständiga förbättringar

Hur vi arbetar

Vi väljer alltid städmetod, material och kem för att uppnå bästa resultat med minsta miljöpåverkan.

Detta innebär bland annat att vi inte använder kemikalier där det inte behövs, utan enbart vatten.

Behövs kemikalier så använder vi sådana som har en liten påverkan på miljön. Vi använder inte kemikalier i onödan utan anpassar efter material samt rengöringsbehov/krav. Vi använder enbart

EU-godkända, och helst miljömärkta, kemikalier och eftersträvar hela tiden att tillhandahålla fler miljömärkta produkter. Alla kemikalier uppfyller MSR:s kriterier för kemtekniska produkter.

Eftersom vi enbart använder högkvalitativa städmaterial som är anpassade för de varierande

ytskikten samt har väl utbildad och erfaren personal behövs inte en massa onödiga, starka kemikalier. Städmaterialet vi använder har även, pga. dess goda kvalitet en längre livslängd, vilket gör att materialförbrukningen minimeras. Vi har dessutom ett doseringssystem för våra tvättmaskiner så att inget onödigt medel används. Vi tar ansvar för hela arbetsförloppet: inköp, arbetsutförande, logistik, avfall m.m.

Vi går kontinuerligt igenom var vi kan göra förbättringar inom:

Miljötext
bottom of page